Jump to content

Installation av Windows 11 på en dator som saknar UEFI-BIOS med hjälp av programmet Rufus


X-Men

Recommended Posts

Installation av Windows 11 på ett moderkort (en dator) som har gammal BIOS-version, så kallad "Legacy BIOS"
med hjälp av programmet Rufus.
Säkerställ att den disk som används i måldatorn är felfri!

 

https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11

1. Börja med att hämta Windows 11 som ISO-fil. Det kan göras på länken ovan. Spara filen i en mapp.


https://rufus.ie/sv/#google_vignette

2. Hämta programmet Rufus på länken ovan. Spara filen i en mapp.

 

image.jpeg.b27618d2c17ea9df2b94621e681f965d.jpeg

3. Starta programmet Rufus (version 3.21 används i denna vägledning).
Välj den USB-enhet som skall användas (1).
Klicka på "VÄLJ" (2) för att välja ISO-filen som skall användas.
Bekräfta att rätt ISO-fil är vald (3).
Välj "Standard "Windowsinstallation" (4)
Välj "MBR" som partitionsschema (5)
Välj "BIOS (eller UEFI-CSM)" målsystem (6)
Välj "Använd Rufus MBR med BIOS-ID" (7)
Välj "0x80 (Standard) (8)
Skriv in ett valfritt namn för enheten (9)
Välj "NTFS" som filsystem (10)
Välj "4096 bytes (Standard)" som klusterstorlek (11)
Klicka på "Starta" (12) för att gå till nästa steg.

 

 

image.jpeg.599b7b04d47e814238f90cbb7303a3e9.jpeg

4.  Anpassa valen i Rufus så programmet skapar ett installationsmedia som bortser från BIOS-begränsningarna.
Markera "Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0" (1)
Markera "Remove requirement for an online Microsoft account" om du vill hoppa över kravet på att fortsätta installationen med ett Microsoftkonto och använda ett Lokalt konto istället (2)
Markera övriga val som du önskar att Rufus gör. Jag har inte valt något mer.
Klicka på "OK" för att gå till nästa steg.

 

image.jpeg.600ed7340c373299fb12e71cdfe97ca8.jpeg

5.
Klicka på "OK" för att starta skapandet av installationsmediat.

6. När installationsmediat är klart, koppla från USB-enheten från datorn och sätt det i en USB-port på datorn som skall installeras med Windows 11.

7. Installationsmediat i denna vägledning är skapad på en dator med Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI-moderkort, Intel i9-10900K-processor och 32GB DDR4-minnen.
 

image.jpeg.572e2313b01899676a2fa9aad78560f5.jpeg

8. Starta datorn som skall installeras med Windows 11 och aktivera BIOS.inställningarna. Det görs vanligtvis genom att trycka ned knappen "Del" på tangentbordet. Det kan vara en annan knapp beroende på fabrikat.
 

image.jpeg.1ce441bfbe721c4b8559b2bedd806bdc.jpeg

9. Börja med att ladda in de optimerade inställningarna först.
Markera "Load Optimized Defaults" (1) och tryck på Retur/Enterknappen på tangentbordet.
Klicka på "Y"-knappen på tangentbordet och bekräfta med att trycka på Retur/Enterknappen på tangentbordet (2).
 

image.jpeg.c0b9c8c37de5035cdd5dbe7b77ef8b91.jpeg

10. Välj "Standard CMOS Features" (eller liknande).
Kontrollera att tid/daturm är korrekt.
Jag har ingen Floppydisk i datorn jag använder i denna vägledning (moderkortet är ett Gigabyte GA-MA780G-UD3H) och väljer "None".
Klicka på "ESC"-knappen på tangentbordet för att lämna menyn.

 

image.jpeg.e80e8e5e01d2b79c99cc990535069945.jpeg

11. Välj "Advanced BIOS Features".
Jag har valt "Hard Disk" som första startenhet (First Boot Device).
Klicka på "ESC"-knappen på tangentbordet för att lämna menyn.

 

image.jpeg.920f1e70b6750b22c26d9debed81127e.jpeg

12. Välj "Integrated Peripherals".
Jag har valt "AHCI" för OnChip SATA Types".
Klicka på "ESC"-knappen på tangentbordet för att lämna menyn.

 

image.jpeg.82e5dc208abda24f4f4903093b70cec1.jpeg

13. Klicka på "Save Settings & Exit" (eller tryck på knappen "F10) för att spara inställningarna.
Bekräfta genom att klicka på "Y"-knappen på tangentbordet.

14. Datorn startar om.

 

image.jpeg.118b9f4d9636a4f1e2f33ec3be107db8.jpeg

15. Tryck upprepade gånger på den knapp på tangentbordet som aktiverar startmenyn "Boot Menu". Vanligtvis är det knapp F8, F10 eller F12. I vissa fall kan det vara knapp F2 på tangentbordet. 
I detta fallet är det knapp F12 som gäller (Asus använder knapp F8).

16. När Startmenyn (Boot Menu) visas, välj USB-enheten. I detta exempel är det "SanDisk Cruzer U" som används. Tryck på Retur-knappen för att starta på USB-enheten.

17. Om frågan "Press any key to boot från USB" visas, tryck på valfri knapp.

 

image.jpeg.1fbf783bb39ff987041d80bba0741433.jpeg

18. Installationen startar.

 

image.jpeg.7c2b2688ce9b0f2fd365a2e522efda37.jpeg

19. Bekräfta de inställningar som visas (eller ändra till det som önskas) och klicka på "Nästa".

 

image.jpeg.e4c48d2df1efb2e7737735f9be9504b8.jpeg

20. Klicka på "Installera nu".

Fortsättning i nästa inlägg då mängden kB per inlägg är begränsad.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

image.jpeg.0191c1dfd583ef03dcd405912ad519c1.jpeg

21. Jag använder en licensnyckel för Windows 7 Home. Vanligtvis fungerar inte den nyckeln i detta läge utan först när Windows 11 är installerat och i läget för aktivering. 
Välj således "Jag har ingen produktnyckel (1).
Klicka på "Nästa" (2).

 

image.jpeg.6d07e0a765a47cafb689b775aea676d4.jpeg

22. Välj den Windows-version som skall installeras. Jag väljer Windows 11 Home då jag har nyckel för Home-versionen (1).
Klicka på "Nästa" (2).

 

image.jpeg.0bd94a5b573c93344214e7514cd07d8b.jpeg

23. Markera att villkoren accepteras (1).
Klicka på "Nästa" (2).

 

image.jpeg.7fe8543f3c16c9f2be21646dd71ddf18.jpeg

24. Jag väljer "Anpassad: Installera bara Windows (avancerat) då ingen uppgradering görs.

 

image.jpeg.8c7a11108978e4f47d0b50d141603d31.jpeg

25. Jag markerar den tomma disken (1).
Klicka på "Nästa" (2) så skapas de partitioner som behövs samt installationsprogrammet formaterar disken med lämpligt format.

 

image.jpeg.6d86b420598dbe2cb612f5c60238a60e.jpeg

26. Installationen startar. Det här tar ett tag beroende på datorns prestanda.

 

image.jpeg.0be9d1d8c8a59a488946019fdd9369af.jpeg

27. Välj land (1).
Bekräfta valet genom att klicka på "Ja" (2).

 

image.jpeg.721fe2c17f9de65f844a10052944852c.jpeg

28. Välj tangetbordslayout (1).
Bekräfta valet genom att klicka på "Ja" (2).

 

image.jpeg.16101befd855a9a6c8e5f7ee3cbedb6c.jpeg

29. Lägg till tangetbordslayout om så önskas.
Önskas inga fler tangentbordslayout, klicka på "Hoppa över".

 

image.jpeg.8bfa495cb06b55ac252312c2f852d02b.jpeg

30. Genom att välja "Remove requirement for an online Microsoft account" vid skapandet av USB-mediat går det att välja "Jag har inte internet" och därmed kunna skapa ett lokalt konto direkt. Jag har valt att skapa ett lokalt konto och klickar således på "Jag har inte internet".

 

image.jpeg.539df148652eb26b3f55bb94e545de6f.jpeg

31. Klicka på "Fortsätt med begränsad konfiguration" för att gå vidare.

 

image.jpeg.0cd17aa2e016d500e7b5fd1183426077.jpeg

32. Skriv in namnet på det lokala kontot. Eftersom jag använde en dator för denna vägledning gav jag det lokala kontot namnet "W11-vägledning. (1).
Klicka på "Nästa" (2).

 

image.jpeg.0f7f2452b8a7bb5308910be259114133.jpeg

33. Önskas ett lösenord, skriv in det i fältet (1). Önskas inget lösenord, gör inget med fältet.
Klicka på "Nästa" (2).

 

image.jpeg.aee9c99d925abcf4e4d573bcb7955ad4.jpeg

 

34. Ett antal integritetsfrågor visas. Besvara frågorna som du önskar och klicka på "Acceptera" för varje fråga.

Fortsättning följer i nästa inlägg på grund av begränsningar i inlägg.

Link to comment
Share on other sites

image.jpeg.eee4714f0e3f35b11e32f309a2ffac01.jpeg

image.jpeg.ec6f7ca9329ab6e3da812db846306dc4.jpeg

image.jpeg.40e125329fc6ac16545eaaf32ac88d6d.jpeg

image.jpeg.19c3ce7955a06c86dfe68bf2d08d6f10.jpeg

image.jpeg.254f4a9d5fc7cb35d3361ab44de07a8d.jpeg

 

34. Ett antal integritetsfrågor visas. Besvara frågorna som du önskar och klicka på "Acceptera" för varje fråga (fortsättning från föregående ilägg).
Jag har valt "Nej" eller "Obligatoriskt" på samtliga för min integritets skull.

 

image.jpeg.919d44416b240cc2662df738d6c1fb7e.jpeg

35. Nu fortsätter installationen.
 

 

image.jpeg.4d7fe285409627c3760983b157b74c47.jpeg

36. Installationen av Windows 11 är klar.
 

 

image.jpeg.50fe8b09d5c7c5bb95412130b315df12.jpeg

37. Partitionstabellen på hårddisken är skapad som MBR (1).
Windows 11 har registerat moderkortets modell (2).
Processormodell och installerat minne visas (3).

 

image.jpeg.3243a18b33d01682bcaadf4d8766f77a.jpeg

38. Hårddiskens partitionstabell är MBR (1).
Installerad Windows 11-utgåva är Windows 11 Home, version 22H2 (2).

 

image.jpeg.1e402f700d6c6400eda97c71d56b685f.jpeg

39. Enhetshanteraren visar processormodellen (1).
Inställningarna visar Windows-specifikationer (2).

 

image.jpeg.fc78196aa1ac6905971b2c63a76b8e30.jpeg

40. Enhetshanteraren visar processormodellen (1).
Jag har skrivit in licensnyckeln för Windows 7 Home, anslutit datorn till internet och Windows 11 Home har aktiverats.

41. Installationen av Windows 11 är klar, aktiverad och nu kan datorn uppdateras med drivrutiner och Windows-uppdateringar.

 

image.thumb.jpeg.743eb5a8b6a7e8da4c8993e73832ecc6.jpeg

42. Jag körde programmet Hardware Info för att få en bild av datorns hårdvara.

Det här visar att det går att installera Windows 11 på ett moderkort som är tillverkat 2008 med senaste BIOS-versionen från 2009. Minnen är DDR2, fyra stycken på 1GB per styck.

 

image.jpeg.32492493633675354c4df20763eb965b.jpeg

43. Den första versionen av Rufus som fixar till en USB-enhet med Windows 11, för installation på en dator som inte har UEFI-BIOS, är 3.16. Jag har testat att använda denna version och de inställningar som krävs är de som visas i bilden ovan.

 

image.jpeg.b666c50b63b73289ca42caf6d4b1896c.jpeg

44. Jag har också testat att använda Rufus version 3.17. För att Windows 11-installationen skall fungera med version 3.17 skall inställningarna vara som bilden ovan visar.

 

Det här avslutar denna vägledning på hur man använder Rufus för att få ett installationsmedia för Windows 11 som fungerar på en äldre till mycket äldre dator. I detta fallet ett moderkort som blir 15 år gammalt när detta skrivs.

 

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Jag vill bara påpeka att detta jobb är egentligen lite onödigt då en installations USB som skapats via Microsoft Media Creation Tool har stöd för att installera Windows med antingen MBR eller GPT..
Man behöver bara Inaktivera Secure Boot och sedan välja "Avancerad" när valet visas i installationens början..


Där RADERAR man alla partitioner på hårddisken (nedifrån och uppåt i ordning) 

Sedan kommer Windows att installeras med MBR!

 

Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, WindowsPro sade:

Jag vill bara påpeka att detta jobb är egentligen lite onödigt då en installations USB som skapats via Microsoft Media Creation Tool har stöd för att installera Windows med antingen MBR eller GPT..
Man behöver bara Inaktivera Secure Boot och sedan välja "Avancerad" när valet visas i installationens början..


Där RADERAR man alla partitioner på hårddisken (nedifrån och uppåt i ordning) 

Sedan kommer Windows att installeras med MBR!

 

Perfekt!

Var inaktiveras "Secure boot"?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...