Jump to content

Blåskärm vid uppstart. Återanvända produktnyckel? Backupp OS disk via CMD?


sabelström
Go to solution Solved by X-Men,

Recommended Posts

Hej. Fick hem kompisens dator som blåskärmar, brukar kunna fixa det men denna behöver jag hjälp med.
Misstanken var att det hände något med uppdateringen som kom nu i veckan V.11.

Detta är en windows 10 upgraderad från 8. Moderkort Asus sabertoth X58. Har prövar plocka med minnen och grafkortet.
Jag hade gärna blåst allt och installerat windows 10 på nytt, men då förloras tyvärr massa data och produktnyckeln.

Lite mer info innan problemen, enligt diskpart ser det ut såhär:
Volume 0 J DVD
Volume 1 C Reserved 100 MB
Volume 2 F 231 GB (Disk 0, Detta är en ssd med operativsystemet på men säger inte system tyvärr)
Volume 3 D Reserved 100 MB
Volume 4 I 1862 GB (Disk 1)
Volume 5 E 2794 GB (Disk 2)
Volume 6 G 525 MB Hidden
Volume 7 H 456 MB Hidden

 

Del 1 Blåskärmen

Blåskärmen vid uppstart säger Recovery som överskrift. Error code: 0x0000001.
Blåskärmen ger två alternativ, omstart eller F8. Alla 9 alternativ under F8 ger blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Försöker man köra F8 vid uppstart blir det samma blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Gjorde mig en Windows 10 dvd som jag startar från och väljer reparera, felsök.
Startreperation säger att det inte går att reparera och länkar en logfil.
Avinstallera uppdateringar säger att vi stötte på ett problem.
Systemåterställning Finns en från den 2024-03-10, men rutan är grå och går inte markera. Enhet: Lokal disk (C:) (System) Status: Du måste aktivera systemskydd för den här enheten, men jag vet att OS ligger på F:.
Återställning av systemavbildning jag har ingen.

Detta lämnar Kommandotolken har prövat följande:
bootrec.exe /rebuildbcd den hittar ingen windowsinstallation.
bootrec.exe /scanons den hittar ingen windowsinstallation.
bootrec.exe /fixmbr den säger inget konstigt.
bootrec.exe /fixboot Åtomst nekad.
bcdboot f:\windows Boot files successfully created.
chkdsk /r f: Windows has made corrections to the file system, failed to transfer logged messeges to the event log with status 6. Utöver det inget konstigt.

 

Del 2 Återanvända produktnyckeln vid ominstallation

Hur gör jag för att återanvända den produknyckel som redan ligger i windows om det blir aktuellt för en omistallation, är det någon partion jag inte får ta bort eller hur fungerar den biten, själv har jag alltid haft min nyckel så det går att skriva i. Eller ligger det nu mera så den går efter serienumret på moderkortet?

 

Del 3 Backupp av OS disken via CMD

Har försökt på olika sätt att kopiera allt på F: till I:\backup2024 utan att lyckas.
xcopy F:\ I:\backup2024 /e /h /i /c /y ger access denied efter några filer på roten.
robocopy F:\ I:\backup2024 /COPYALL /E /R:0 började bra, hoppade tex över filen i roten som inte XCOPY kunde kopiera, men när jag kom till datorn i morse skapade den bara mappar och varje fil fick följande fel: Begöran kunde inte utföras pga ett fel i en I/O-enhet

Edited by sabelström
Link to comment
Share on other sites

33 minuter sedan, IT doktorn sade:

Oftas är produkt nyckeln digital och installeras automatisk vid en ny installation. Går även att hitta produkt nyckeln med div program som Aida64 som ett exempel. https://www.neowin.net/software/aida64-7206800/

I ditt läge skulle jag installera nytt Windows och formatera allt.

Jag kommer ju ingen stans i datorn så ett program löser inget i nuläget.

Var ligger produknycken digitalt, är den kopplad till emailen, moderkortet, windowskontot eller ligger den på en av partionerna. För rensar jag är tanken att även plocka bort reserved parionerna och de gömda.

Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, sabelström sade:

Hej. Fick hem kompisens dator som blåskärmar, brukar kunna fixa det men denna behöver jag hjälp med.
Misstanken var att det hände något med uppdateringen som kom nu i veckan V.11.

Detta är en windows 10 upgraderad från 8. Moderkort Asus sabertoth X58. Har prövar plocka med minnen och grafkortet.
Jag hade gärna blåst allt och installerat windows 10 på nytt, men då förloras tyvärr massa data och produktnyckeln.

Lite mer info innan problemen, enligt diskpart ser det ut såhär:
Volume 0 J DVD
Volume 1 C Reserved 100 MB
Volume 2 F 231 GB (Disk 0, Detta är en ssd med operativsystemet på men säger inte system tyvärr)
Volume 3 D Reserved 100 MB
Volume 4 I 1862 GB (Disk 1)
Volume 5 E 2794 GB (Disk 2)
Volume 6 G 525 MB Hidden
Volume 7 H 456 MB Hidden

 

Del 1 Blåskärmen

Blåskärmen vid uppstart säger Recovery som överskrift. Error code: 0x0000001.
Blåskärmen ger två alternativ, omstart eller F8. Alla 9 alternativ under F8 ger blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Försöker man köra F8 vid uppstart blir det samma blåskärm med Stop Code: CRITICAL PROCESS DIED.

Gjorde mig en Windows 10 dvd som jag startar från och väljer reparera, felsök.
Startreperation säger att det inte går att reparera och länkar en logfil.
Avinstallera uppdateringar säger att vi stötte på ett problem.
Systemåterställning Finns en från den 2024-03-10, men rutan är grå och går inte markera. Enhet: Lokal disk (C:) (System) Status: Du måste aktivera systemskydd för den här enheten, men jag vet att OS ligger på F:.
Återställning av systemavbildning jag har ingen.

Detta lämnar Kommandotolken har prövat följande:
bootrec.exe /rebuildbcd den hittar ingen windowsinstallation.
bootrec.exe /scanons den hittar ingen windowsinstallation.
bootrec.exe /fixmbr den säger inget konstigt.
bootrec.exe /fixboot Åtomst nekad.
bcdboot f:\windows Boot files successfully created.
chkdsk /r f: Windows has made corrections to the file system, failed to transfer logged messeges to the event log with status 6. Utöver det inget konstigt.

 

Del 2 Återanvända produktnyckeln vid ominstallation

Hur gör jag för att återanvända den produknyckel som redan ligger i windows om det blir aktuellt för en omistallation, är det någon partion jag inte får ta bort eller hur fungerar den biten, själv har jag alltid haft min nyckel så det går att skriva i. Eller ligger det nu mera så den går efter serienumret på moderkortet?

 

Del 3 Backupp av OS disken via CMD

Har försökt på olika sätt att kopiera allt på F: till I:\backup2024 utan att lyckas.
xcopy F:\ I:\backup2024 /e /h /i /c /y ger access denied efter några filer på roten.
robocopy F:\ I:\backup2024 /COPYALL /E /R:0 började bra, hoppade tex över filen i roten som inte XCOPY kunde kopiera, men när jag kom till datorn i morse skapade den bara mappar och varje fil fick följande fel: Begöran kunde inte utföras pga ett fel i en I/O-enhet

Hej,

Du verkar ha gjort allt du kan göra för att återfå ett fungerande Windowssystem igen. Det är troligt att orsaken till att systemskyddet inte varit aktiverat vilket är orsaken till att återställningspunkten är grå.

I ditt fall hade jag kopplat bort diskarna i datorn, anslutit en annan disk, tom sådan, och installerat Windows på den disken.
Därefter hade jag anslutit disken/diskarna igen och startat upp datorn på den tillfälliga diskens Windowssystem. Då har du sannolikt bättre möjligheter att rädda det som räddas kan.

Den tillfälliga disken behöver inte vara fastskruvad i datorn. Jag brukar lägga en disk i lådan och bara koppla in disken, om det är en stationär dator det rör sig om, vilket är i ditt fall. Asusmoderkortet finns inte för bärbar dator.

Beträffande licensnyckeln till Windows är risken att den är förlorad. Det är möjligt att du kan kopiera över registret från den havererade disken till den tillfälliga disken och få Windows att fungera. Om så är fallet kan det finnas en liten möjlighet till att du kan komma åt den verkliga licensnyckeln för Windows 8.

Jag känner inte till något program som kan avläsa en licensnyckel på en disk som Windows inte startas från. Nyckeln ligger kodad i registret och öppna registret går om Windows fungerar, vilket det inte gör i ditt fall.

Du behöver inte en licensnyckel till det aktuella moderkortet om Windows 10 blev aktiverat på det moderkortet. Allt du behöver göra är att installera samma version av Windows 10 (eller Windows 11) som den version som var installerad på moderkortet.

När du kör installationen väljer du Avancerad installation. Då du kommer till frågan om produktnyckel/licensnyckel klickar du på "Jag har ingen produktnyckel". Gå vidare med installationen och gör den klar.
När det är klart ansluter du datorn till internet och väntar några minuter. Då kommer Windows att aktiveras och under informationen om aktivering kommer det att stå "Aktiverad med en digital licens".

Bakgrunden till detta är att med införandet av Windows 10 kopplas den produktnyckel man har ihop med fabrikatet på moderkortet, modellen på moderkortet samt serienumret på moderkortet och Microsoft lagrar detta på sina servrar för aktivering av Windows.
Du kommer att se en allmän licensnyckel som är identisk med väldigt många andra datorers "digitala" licensnyckel. Denna nyckel går dock inte att använda på en dator som aldrig blivit aktiverad med Windows 10 eller 11.

Det innebär också att om du vill installera Windows 11 på den aktuella datorn gör du installationen på samma sätt som med Windows 10. Aktiveringen av Windows kommer att ske när datorn är ansluten till internet. Du skall dock aldrig ange den "digitala" licensnyckeln när du installerar Windows för då kommer aktiveringen inte att fungera. Du måste lämna fältet tomt.

Min erfarenhet av den händelse din kompis råkat ut för bäst löses genom att koppla bort alla befintliga diskar, koppla en annan disk till datorn, installera Windows på den disken för att därefter koppla in alla befintliga diskar igen.

Du får en fungerande dator och du får det lättare att kopiera det som behövs för att rädda det som räddas kan. Inte nog med det, de drivrutiner som behövs kanske går att komma åt på den havererade systemdisken. Du kan, när du installerar drivrutiner, söka på den disken som har det defekta Windowssystemet. Den nya installationen kan hitta drivrutinerna där och installera dem i Windows. 
Skall du installera om datorn på samma disk som det havererade systemet kan du med fördel koppla bort den disk du använt för att rädda vad som räddas kan, installera Windows igen på den egentliga disken, koppla in den tillfälliga disken och återhämta drivrutinerna från den tillfälliga disken.

Det blir en del jobb men det här fungerar!

Edited by X-Men
Smärre rättstavning
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En spontan reflektion jag har är att det ser ut som att Windows varit installerad på en mekanisk disk från början och sedan klonad till en SSD. Dina uppgifter tyder på att den mekaniska disken fortfarande har rester kvar av ett Windowssystem. Problemet din kompis har fått kan bero på att den mekaniska disken inte rensats från det gamla systemet. Uppdateringar har således påbörjats, felaktigt, på den mekaniska disken istället för SSD och därmed har allt havererat.

Du skulle kunna prova att koppla bort den mekaniska disken och med enbart SSD inkopplad se om du kan återställa Windows genom alla de manövrar du redan gjort. Det finns en möjlighet till att alla dina manövrar till återställning sker på den mekaniska disken och inte på SSD, vilket gör att det inte lyckas.

Ytterligare ett förslag jag har är att se till att ta bort alla partitioner på den mekaniska disken som har med Windows att göra. De är bara problemskapare och bör inte finnas kvar. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om du ger dig på att försöka fixa Windows med allt du redan gjort, men med enbart SSDn inkopplad, testa att köra kommandon i Kommandotolken i den här ordningen:

bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd

Link to comment
Share on other sites

Är du fortfarande intresserad av att försöka få fram Windowslicensen på din kompis dator kanske det kan gå. Jag har hittat ett program som enligt uppgift skall kunna ta fram licensen på det havererade systemet. Disken skall kopplas som en extern disk på ett fungerande system. Om det innebär att den måste anslutas via USB eller om det går bra via SATA har jag inte fått fram.

Programmet är kostnadsfritt och heter ProduKey. 
Du kan hämta det här:

http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

När du startar programmet visar det den licensnyckel som finns i det system som det är installerat på. Tryck F9 så skall du kunna välja extern disk istället.

Jag har inte testat programmet själv men skall se om jag kan göra det när dagen grytt. 

Link to comment
Share on other sites

Uppdatering.

1. Testade SSD power cycle fix https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/ Detta gjorde ingen skillnad.

2. Prövade att starta datorn med bara SSDn inkopplad. Detta gjorde ingen skillnad.

3. Satte in en annan disk och installerade windows på. Det är svårt att kopiera från SSD disken, det kan ha att göra med att den är OS disk för kopieringen stannar ofta och fortsätter inte. 

4. Hittade felet om I/O-enheten, det var disken I: som inte ville vara med, den bråkade även i windows när jag försökte kopiera från en anna disk. Nu är den helt plötsligt inte allokerad i windows längre, vet inte om all data gått förlorad på den eller om det finns något att göra åt det.

5. Alla tester jag gjort på SSD enheten visar att den är ok, även med samsungs egna program, dock supportar inte SSDn (Samsung 850 Evo 250GB) diagnostic scan.

Link to comment
Share on other sites

  • Solution
Posted (edited)

Nu har jag testat programmet ProduKey och med en externt inkopplad disk med Windows 10 på. Jag gjorde detta på min bärbara dator där jag nöjer mig med Windows Defender som säkerhetsprogram.
Vid såväl hämtning av programmet som vid installation får jag kämpa med Defender som hela tiden sätter programmet i karantän.
Jag lyckas till slut att få Defender att tillåta mig hämta programmet och även få Defender att sluta sätta programmet i karantän.
När det väl är gjort är det bara att köra.

 

1.jpg.c1cf4d79d06990abc18deb741c355c80.jpg

1. Så snart jag startar programmet visa programmet licensnyckel som finns i min bärbara dator.

 

2.jpg.771edf435abdd1f902bba317f5269241.jpg

2. Jag klickar i menyn för "Select Source" (1) och ett fönster öppnas.
Jag markerar "Load the product keys of externa Windows installations from all disks plugged to your computer" (2).

 

3.jpg.69a6dd8e0651ce8a3b9ec180f726e364.jpg

3. Längst ner i fönstret klickar jag på "OK" och fönstret stängs.

 

4.jpg.a4af1f9ba444b57959930fcab5fef0ec.jpg

4. Jag klickar på "Help" (1) i menyraden och en meny fälls ut.
Där klickar jag på "Run as Administrator" (2).


5.jpg.64cf288c072a8242ce6566de4d28379a.jpg

5. Datorn "tänker" i ca. 10 sekunder och därefter presenterar ProduKey licensnycklarna för såväl Windows 10 som Office 2007 som finns installerade på disken. Det är en disk ansluten via USB som bilden ovan visar. Trots att den är ansluten via USB visar programmet att det är enheten C:\ på den externa disken som licenserna hittas.

6. Kontentan av denna test av programmet ProduKey är att programmet mycket väl hittar licensnyckel på en externt ansluten disk. Jag kommer att behålla programmet för framtida bruk för detta är en mycket positiv erfarenhet.

Edited by X-Men
Rättade Windows 11 till Windows 10
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minuter sedan, sabelström sade:

Uppdatering.

1. Testade SSD power cycle fix https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/ Detta gjorde ingen skillnad.

2. Prövade att starta datorn med bara SSDn inkopplad. Detta gjorde ingen skillnad.

3. Satte in en annan disk och installerade windows på. Det är svårt att kopiera från SSD disken, det kan ha att göra med att den är OS disk för kopieringen stannar ofta och fortsätter inte. 

4. Hittade felet om I/O-enheten, det var disken I: som inte ville vara med, den bråkade även i windows när jag försökte kopiera från en anna disk. Nu är den helt plötsligt inte allokerad i windows längre, vet inte om all data gått förlorad på den eller om det finns något att göra åt det.

5. Alla tester jag gjort på SSD enheten visar att den är ok, även med samsungs egna program, dock supportar inte SSDn (Samsung 850 Evo 250GB) diagnostic scan.

Att det kan vara svårt att kopiera från SSDn kan bero på att vissa filer och mappar kräver att du är Administratör eller "Trusted Installer". Med andra ord behöver du en högre behörighet för åtkomst. Du kan ändra behörigheten på de mappar/filer som du vill komma åt och höja din nivå.

Den disk som inte är allokerad kan du kanske fixa i Diskhanteraren. Den kan ha tappat enhetsbeteckningen och du kan ge den en ny. Eventuellt använder du Kommandotolken och DiskPart för att utföra detta.

Link to comment
Share on other sites

1 minut sedan, X-Men sade:

Att det kan vara svårt att kopiera från SSDn kan bero på att vissa filer och mappar kräver att du är Administratör eller "Trusted Installer". Med andra ord behöver du en högre behörighet för åtkomst. Du kan ändra behörigheten på de mappar/filer som du vill komma åt och höja din nivå.

Den disk som inte är allokerad kan du kanske fixa i Diskhanteraren. Den kan ha tappat enhetsbeteckningen och du kan ge den en ny. Eventuellt använder du Kommandotolken och DiskPart för att utföra detta.

Jag har ändrat ägande och behörighet till ALLA, på mappar och undermappar och full åtkomst, det kanske var fel, kanske skulle valt Administratör i stället.

Jag var metveten om att jag kunde fixa det i Diskhanteraren, men var osäker på om datan skulle försvinna när jag gjorde det, då kan jag i alla fall kopiera den med :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Efter många försök och många fel så blev det att installera windows på en helt annan disk och försöka kopiera det som gick.
Det visade sig att det inte var något fel på SSDn, men en av dom mekaniska gick inte komma åt filer på, bara mapparna. Det var denna disk som började uppge felet om I/O-enheten. Den fick jag ge upp med, kom inte åt filerna och gick inte köra chkdsk eller felsökning i Windows. Vill han ha bilderna på den disken får han lämna den till någon som kan.

När jag var klar med den andra mekaniska disken skkulle jag formatera den. Gick utan problem tills jag öppnade disken och allt fanns kvar. Var inga problem att ta bort filer och mappar så prövade en långsam formatering, stod att den var klar efter ett tag men mapparna och filerna är kvar. Jag tänkte det var datorn som spökade så kopplade in den i min dator men var samma sak där. Vet inte hur det kom sig men vågar inte använda den.

Så summan av det hela blev en helt ny installation på SSDn, en ny SSD till spel och en ny mekanisk till övrigt. Mycket data fick jag inte med mig, men den korrupta disken var ju 12år gammal så inte så konstigt.

La många timmar på att få SSD diskarna ett fungera med SATA3, fanns två utgångnar på moderkortet som hade en styrning som hette Marvell 91XX Sata Controller, fick mycket konstiga fel, hittade lite om inställningarna i bios om detta men hittade många som hade problem med det och valde SATA2 ingångarna i stället. Där hamnade jag med tillslut med en SSD hastighet på 2/3 delar av vad jag hade med SATA3. Men det fick duga.

Tackar för alla inlägg med hjälp och funderaingar.

  • Like 2
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, sabelström sade:

När jag var klar med den andra mekaniska disken skkulle jag formatera den. Gick utan problem tills jag öppnade disken och allt fanns kvar. 

La många timmar på att få SSD diskarna ett fungera med SATA3, fanns två utgångnar på moderkortet som hade en styrning som hette Marvell 91XX Sata Controller, fick mycket konstiga fel, hittade lite om inställningarna i bios om detta men hittade många som hade problem med det och valde SATA2 ingångarna i stället. Där hamnade jag med tillslut med en SSD hastighet på 2/3 delar av vad jag hade med SATA3. Men det fick duga.

Om du har kvar disken och datorn skulle du kunna testa Clean Disk i Diskpart, som startas via Kommandotolken. För mig fungerar det alltid och disken blir "ren".

Jag har också sett att moderkortet har svårigheter med att få SATA3 att fungera som det skall. Sannolikt ligger det i chipsetet X58. Intel hade andra problem med Z68-chipsetet. En erfarenhet jag fick när jag köpte ett Gigabytemoderkort med Z68-chipset. Trots byte av två moderkort blev det att göra ett återköp då samtliga kort jag fick av samma modell var behäftade med samma fel. 
Ett Asuskort fungerade bättre men har vissa symptom någon enstaka gång.

Om du har datorn kvar kan du se om den senaste BIOS-versionen är installerad. Enligt Asus hemsida är den näst senaste BiOS-versionen en fix för bland annat SATA3.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...